Nov 27, 2014

40FT CONTAINER

8 個の画像を送信しました。


PB250003.JPG
PB250012.JPG
PB250013.JPG
PB250014.JPG
PB250015.JPG
PB260023.JPG
PB270027.JPG
PB270029.JPG

これらの画像を Google の Picasa から送信しました。詳しくはこちらをご覧ください: http://picasa.google.co.jp/

Nov 18, 2014

USADO MOTORES CONTAINER FROM JAPON

7 個の画像を送信しました。


P8290135.JPG
P8290142.JPG
P8300148.JPG
P8300152.JPG
P8300154.JPG
P9010183.JPG
P9010186.JPG

これらの画像を Google の Picasa から送信しました。詳しくはこちらをご覧ください: http://picasa.google.co.jp/